Mirosvet Esher
,
EuW 2015, Res.EuW 2014, 6 x Club.Ch , J.Club.Ch, Gr.Rus.Ch, ...

MIROSVET DE LEON
RKF 2628700,
A. Rutskiy
Club.Ch, Gr.Rus.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch

ERNESTO DEGLI ELMI
RKF 1724174 / LOI 04/104158,
Mironova Svetlana
Donchisciotte degli Elmi
LOI 99/111320,
COLOSIMO PATRIZIA
Tabata Degli Elmi
LOI 01/127654,
COLOSIMO PATRIZIA
Rus.Ch, J.Rus.Ch

Mirosvet Germiona
1324033,
S.Mironova
res.WW, Club.Ch, Gr.Rus.Ch, Fin.Ch, Rus.Ch, ...

VASCO
RKF 1728091 / LOI 05/20554,
I. Labuzova
Alba Longa
RKF 1324033,
S. Mironova
Rus.Ch, OANKOO.Ch (rus)

B`yanka
RKF 2410634,
.
Niva
LIR 07/4564 / UKU. R. 0001725,
Solovkov Yu. P.
Aiace
LIR 05/25018,
Italy
Mila
LIR 03/102211,
Italy
Quira Di Arajani
LIR07/98166 / Uku R 0001726,
Ukraine
Baranello
LIR 02/104405,
Italy
Alaska
LIR 05/100829,
Italy
12.10.2015     
:
:
:
28.10.2013
:
:
S. Mironova
:
0
0
 
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2019 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, April 2014